Urząd Gminy Rutka-Tartak

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Składki na ubezpieczenie w KRUS na I kwartał 2014 r.

Email Drukuj PDF

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 7 listopada 2013 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na I kwartał 2014 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10 % emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w I kwartale 2014 r. będzie wynosić 83,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych w I kwartale 2014 r. stanowić będzie:

- 12 % emerytury podstawowej, tj. 100,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

- 24 % emerytury podstawowej, tj. 199,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

- 36 % emerytury podstawowej, tj. 299,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

- 48 % emerytury podstawowej, tj. 399,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za I kwartał 2014 r. upływa z dniem 31 stycznia 2014 r. W tym terminie należy również opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz domowników w samoistnych działach specjalnych produkcji rolnej.


Łucja Ralicka

Zastępca Kierownika

Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Białymstoku